Maastokuvaukset ja karttapalat

Maastokuvaukset ja karttapalat

Erkylännummi-Lentokenttä

Kuuluu kaupungin pohjoisosaa käsittävään karttaan, joka ulottuu Hausjärven puolelle Monniin asti. Lentokentän alueella on pääosin tasaista ja helppokulkuista kangasmaastoa, mutta jyrkän harjurinteen länsipuolella myös tiheämpää ja vaikeampikulkuista metsää. Alueella on ulkoilureittejä ja erittäin paljon polkuja. Erityispiirteenä Erkylän lukkojen pienipiirteinen suppa-alue, joka vaatii tarkkaa kartanlukua. Suunnistuksellisesti pääosin helppo maasto, mutta pienipiirteiset alueet ja maaston helppokulkuisuus vaativat oikeaa vauhdin ja kartanluvun rytmittämistä.

Erkylä 3Erkylä 4Erkylä 2Erkylä 1

WP_20151024_18_04_57_Pro WP_20151024_17_54_04_Pro WP_20151024_17_49_41_Pro

Hakala

Kuuluu kaupungin eteläosaan käsittävään Hyvinkäänkylää, Vehkojaa, Hakalaa, Marttia ja Tapainlinnaa kattavaan karttaan. Hakalan pohjoisosassa asutusalueella pieniä metsäsaarekkeita, mutta etelässä löytyy enemmän metsämaastoa ja muutama kohtalaisen kokoinen mäki. Isot tiet rikkovat alueen, mutta ali- ja ylikulkuja käyttämällä ratoja voi viedä laajemmallekin alueella. Alueella teiden ja asutuksen lisäksi paljon polkuja, joten suunnistustehtävä painottuu reitinvalintaan.

Hakala 1 Hakala 2 Hakala 3 Hakala 4

Hyvinkäänkylä-Puolimatka

Kuuluu kaupungin eteläosaa käsittävään, Hyvinkäänkylää, Vehkojaa, Hakalaa, Marttia ja Tapainlinnaa kattavaan karttaan. Hyvinkäänkylän alueella on helppokulkuista kangasmaastoa, jota reunustaa asutusalue idässä ja rautatie lännessä. Alueella ulkoilureitti ja runsaasti polkuja. Eteläosa kapea, jyrkkä harjurinne. Pohjoisosassa isompi yhtenäinen metsäalue, jossa paljon polkua ja suuria suppia. Suunnistuksellisesti helppo maasto, mutta vauhdin kasvaessa pienetkin virheet kostautuvat nopeasti.

Hyvinkäänkylä 1 Hyvinkäänkylä 2 Hyvinkäänkylä 3 Hyvinkäänkylä 4

WP_20150913_18_03_38_Pro WP_20150913_19_20_01_Pro WP_20150913_19_19_53_Pro

Jaanankallio ja Jauholammi

Kytäjä-Usmin länsiosaa, jossa käytiin Jukolan viesti 2010. Korpimetsää, isoja jyrkkiä mäkiä, joiden välissä soita ja paikoitellen tiheää pusikkoa. Polkuja ja metsäautoteitä niukasti. Pienpiirteistä maastoa ja runsaasti rastipisteitä lähes koko alueella. Suunnistuksellisesti ja fyysisesti vaativinta, mitä Hyvinkäältä löytyy.

Jaanankallio 1 Jaanankallio 2 Jaanankallio 3 Jaanankallio 4

wp_20160911_17_14_51_pro wp_20160911_18_07_16_pro wp_20160911_18_09_07_pro

Kaukas

Pääosin talousmetsää, jota halkovat maakaasulinja sekä muutama metsäautotie ja polku. Pienipiirteisiä kallioalueita löytyy suunnistuksellista haastetta tuomaan, ja lisäksi karttaan on kuvattu useita pieniä aukkoja. Kulkukelpoisuutta huonontavat paikoitellen tiheät alueet ja metsänharvennukset. Ratasuunnittelulla on mahdollista välttää huonokulkuisia alueita, jolloin paremmat alueet tarjoavat mukavamman suunnistuskokemuksen.

Kaukas 1 Kaukas 2 Kaukas 3 Kaukas 4

WP_20150927_18_05_37_Pro WP_20150927_17_59_36_Pro WP_20150927_17_57_49_Pro WP_20150927_17_51_21_Pro WP_20150927_17_34_24_Pro WP_20150927_17_34_10_Pro

Lepola

Jokelassa Lepolan koulun lähellä sijaitseva pieni peltojen ympäröimä alue. Eteläosassa asutusalue, urheilukenttä ja muutaman polun halkoma tasainen ja tiheä metsäalue sekä itäosassa hakkuualue. Pohjoisosassa hyväkulkuista kuusimetsää sekä pari mäkeä, jossa löytyy mukavasti rastipisteitä. Suunnistuksellisesti helppo maasto, mutta tiheillä alueilla huonompi näkyvyys vaatii tarkempaa suunnistusta.

Lepola 1 Lepola 2 Lepola 3 Lepola 4

WP_20160430_17_17_59_Pro WP_20160430_17_20_06_Pro WP_20160430_17_22_23_Pro WP_20160430_17_22_28_Pro WP_20160430_17_24_58_Pro

Lumikallio

Kytäjällä sijaitseva alue, jossa pienipiirteinen avokallioalue kohtalaisine korkeuseroineen, muutama pienempi mäki sekä tasaisempaa korpimetsää ja pieniä soita. Muutama hakkuu ja tiheää pusikkoa löytyy, mutta ratasuunnittelulla nämä pystyy kiertämään. Pari metsäautotietä, muttei juurikaan polkuja. Avokallioalue vaatii tarkkaa kartanlukua hyvästä näkyvyydestä huolimatta, samoin korpimetsä, jossa huonompi näkyvyys.

Lumikallio 1 Lumikallio 2 Lumikallio 3 Lumikallio 4

Noppo

Pääosin helppokulkuista kangasmaastoa, mutta kiviset rinteet ja pienipiirteinen kallioalue hidastavat vauhtia. Seitsemän veljeksen reitti kulkee alueen läpi, ja lisäksi polkuja on muutenkin kohtalaisen paljon. Rinteet ovat osin hyvin pienipiirteiset ja näkyvyys vaihtelee. Suunnistuksellisesti vaihtelevaa, tasaisilla alueilla suunnassakulku korostuu, mutta pienipiirteisillä alueilla tarvitaan tarkkaa kartanlukua.

Noppo 1 Noppo 2 Noppo 3 Noppo 4

WP_20150913_19_02_42_Pro WP_20150913_18_48_08_Pro WP_20150913_18_44_13_Pro WP_20150913_18_34_46_Pro WP_20150913_18_22_59_Pro WP_20150913_18_19_48_Pro

Nykiö

Nykiönharju muodostaa yhtenäisen, pienen alueen peltojen ympäröimänä Uudenkylän koulun läheisyydessä. Reuna-alueilla vaativia, pienipiirteisiä rinteitä ja harjun päällä tasaisempi hyväkulkuinen maasto, jossa on pieniä avokalliokumpareita, soita ja pari lampea. Nykiön majalta lähtee polkuja joka suuntaan, mutta länsipäässä niitä on vähemmän. Itäosassa erikoisuutena vanhat soramontut, joissa on pienipiirteisiä harjanteita ja notkoja.

 Nykiö 1 Nykiö 2 Nykiö 3 Nykiö 4

WP_20150920_18_48_58_Pro WP_20150920_18_19_02_Pro WP_20150920_18_16_50_Pro WP_20150920_17_58_02_Pro WP_20150920_17_43_09_Pro WP_20150920_17_20_23_Pro

Nyry

Hausjärven Nyryn kylässä sijaitseva erittäin hieno avokalliomaasto, jossa pienipiirteisiä mäkiharjanteita sekä laakeampia ja kivisempiä avokalliomäkiä. Pääasiassa hyvä näkyvyys mäntymetsässä, mutta hakkuualueita on tullut alueelle viime vuosina. Lisäksi muutama isompi suo, jotka ovat melko hyväkulkuisia.

Nyry 1 Nyry 2 Nyry 3 Nyry 4

Paarijoki

Kuuluu Kytäjä-Usmi-alueen itäosaan moottoritien länsipuolelta alkaen. Maasto on vaikeakulkuista kivikkoisilla ja risukkoisilla alueilla, mutta avokallioalueet ja korpimetsä tarjoavat myös helpompikulkuista pohjaa. Maastossa paljon pieniä pienipiirteisiä mäkiä ja kumpareita, joiden välissä soita. Alueella ei ole juuri ollenkaan polkuja, mutta Seitsemän veljeksen reitti kulkee alueen eteläosan läpi. Paarijoen kanjonia reunustaa jyrkkä ja pienipiirteinen, osin kivikkoinen rinne ja useat jyrkänteet. Erittäin vaativaa suunnistusmaastoa.

Paarijoki 1 Paarijoki 2 Paarijoki 3 Paarijoki 4

Palopuro

Kaltevan ja Palopuron välissä sijaitseva yhtenäinen metsäalue. Pääasiassa talousmetsää, paikoitellen tiheätä pusikkoa ja risuista maapohjaa, mutta avointa ja hyväkulkuista maastoa löytyy myös muutamassa mäessä ja harjanteilla. Voimalinja ja muutama polku helpottavat kulkua ja helpompien ratojen suunnittelua. Oikeilla reitinvalinnoilla pystyy välttämään huonokulkuisimpia alueita, mikä vaatii taitoa lukea korkeuskäyriä ja kasvillisuusrajoja.

Palopuro 1 Palopuro 2 Palopuro 3 Palopuro 4

Parantolanpuisto

Kartta on sprinttikuvauksilla tehty mittakaavaan 1:5000. Alue ulottuu Siltakadulta etelässä VR:n konepaja-alueeseen pohjoisessa ja rajoittuu idässä Hämeenkatuun. Alueella on sekä ruutukaavoitettua että monimuotoisempaa omakotitaloaluetta. Sisältää paljon puistoalueita ja aidattuja pihoja, laitoksia sekä urheilupuiston. Konepaja-alueen reunalla on metsämaastoa, jossa hyväkulkuista kangasmaastoa ja polkuja. Hyvin tasainen alue, vain pari pientä mäkeä. Mahdollistaa pitkiäkin ja monipuolisia sprinttiratoja.

Parantola 1 Parantola 2 Parantola 3 Parantola 4

Ridasjärvi

Pääosin talousmetsää, useita eri-ikäisiä hakkuualueita, mutta myös hyväkulkuista kangasmetsää ja korpimetsää. Itäosassa laaja suoalue, länsiosassa pari kohtalaisen kokoista mäkeä, joissa paljon polkuja. Aluetta rikkovat polkujen ja metsäautoteiden lisäksi hakkuualueet ja ojat sekä vanhat pellot. Suunnistuksellisesti melko helppoa, mutta kulkukelpoisuus ja näkyvyys vaihtelevat, joten rastinottoon ja vauhdin rytmittämiseen on kiinnitettävä huomiota.

Ridasjärvi 1 Ridasjärvi 2 Ridasjärvi 3 Ridasjärvi 4

Sveitsi

Polkurikas maasto, jossa harjualueella jyrkkiä mäkiä ja ulkoilureittejä. Länsiosassa iso suo, jossa myös jonkin verran polkuja. Itäosa korttelisuunnistukseen soveltuva asutusalue. Pääosin hyvä kulkukelpoisuus. Pohjoisosassa talousmetsää, jossa huonompi kulkukelpoisuus, ja etelässä hyväkulkuista kangasmaastoa. Suunnistuksellisesti helppo maasto, mutta tarjoaa reitinvalintatehtäviä ja korkeuskäyrien lukemista.

Sveitsi 1 Sveitsi 2 Sveitsi 3 Sveitsi 4

Tapainlinna

Hyvinkään keskustan itäpuolella sijaitseva alue, jossa etelässä rajana Hanko-Mäntsälä-tie (25), lounaassa rautatie, luoteessa Suokatu, idässä Ahdenkallion pellot ja pohjoisessa Ahdenkalliontie. Kankurin liikuntapuiston vierestä alkaa laaja Tehtaansuo polkuineen ja metsäsaarekkeineen. Kadut, pyörätiet, polut, asutusalueet ja ulkoilureitit tekevät alueesta rikkonaisen, mutta yhtenäistä metsää on Tehtaansuolla ja alueen itäosassa. Pienpiirteistä avokalliota löytyy Tanssikallion luota ja pienempiä kallioisia mäkiä on myös asutusalueen seassa. Kartalla sijaitsevat Martin ja Tapainlinnan koulut.

Tapainlinna 1 Tapainlinna 2 Tapainlinna 3 Tapainlinna 4

WP_20151017_17_59_58_Pro WP_20151017_17_59_22_Pro WP_20151017_17_48_39_Pro WP_20151017_17_46_43_Pro WP_20151017_17_45_33_Pro

Korttelipalat

HakalaHakala kortteli 2.2Hakala kortteli 1.2

 

 

 

Hyvinkäänkylä
Hyvinkäänkylä kortteli 2.2Hyvinkäänkylä kortteli 1.2

 

 

 

 

Martti-Tapainlinna
Tapainlinna kortteli 2.2Tapainlinna kortteli 1.2

 

 

 

 

Parantolanpuisto
Parantola kortteli 2.2Parantola kortteli 1.2

 

 

 

 

Puolimatka-Vehkoja
Vehkoja kortteli 2.2Vehkoja kortteli 1.2

 

 

 

 

Sveitsi
Sveitsi kortteli 2.2Sveitsi kortteli 1.2

 

 

 

 

Comments are closed.