Tävlingsdirektiv

Tävlingsdirektiv finns också som PDF.

hyralogoTävlingsdirektiv
FM-stafett i orientering, grupp 2
Jubileumstävling för den 50-åriga Hyvinkään Rasti
16.9.2017 Hyvinge
Hyvinkään Rasti ry

Tävlingen genomförs enligt dessa anvisningar och Finlands Orienteringsförbundets regelverk för tävlingar vid FM.

Dessa  anvisningar är preliminära. De slutliga tävlingsdirektiven finns till påseende på anslagstavlan vid TC.

Klasser och banlängder:

 Åldern minst
(deltagare / lag sammanlagt)

Banlängd

Karta

Start
H3535 / 1056,5 km1:10 000 A411.00
H4535 / 1305,9–6,0 km1:10 000 A411.10
H5040 / 1504,8 km1:7 500 A411.00
H5545 / 1704,3 km1:7 500 A411.10
H6050 / 1903,5–3,6 km1:7 500 A411.00
H7060 / 2102,9 km1:7 500 A411.00
H7570 / 2252,0–2,1 km1:7 500 A411.10
D3535 / 1054,8–4,9 km1:10 000 A411.10
D4535 / 1304,3 km1:10 000 A411.00
D5040 / 1503,4 km1:7 500 A411.10
D5545 / 1703,1 km1:7 500 A411.00
D6050 / 1902,9 km1:7 500 A411.10
D7060 / 2101,8–1,9 km1:7 500 A411.00

Löparnas ålder definieras p.g.a. år som löparen kommer att fylla under tävlingsåret. Det finns tre sträckor i varje klass och gaffling på alla sträckor. Banlängderna innehåller inte snitsling till K-punkten. Det finns inga vätskepunkter på etapperna.

Material:
Kontrolldefinitioner finns tryckta på kartan. Tävlingsnummer och backuplappar till emit-brickor delas ut i tävlingsmaterialet föreningsvis från Info. Alla stafettdeltagare skall använda tävlingsnummer. Egna säkerhetsnålar. Säkerhetsnålar finns till salu vid Info (1 € / 10 st).

Kartorna skall lämnas vid mål ända tills omstart. Efter omstarten kan varje förening hämta sina kartor från Info med föreningskortet som finns på tävlingsmaterialet. Lyssna på informationen från speakern. Kartorna skickas per post enligt beställningar vid Info (5 € / förening).

Start, växling och mål:
Starttider och klasser:
11.00 H35, H50, H60, H70, D45, D55, D70
11.10 H45, H55, H75, D35, D50, D60

Startlistorna finns på arrangörens hemsida när registreringen har slutat och på anslagstavlan vid TC.

Kartorna för den första sträckan finns fästslagna på en planka enligt lagnummer. Löparna kallas in till kartorna tre minuter före start men de får ta kartan först vid startsignal. Startsignalen kommer att ges med ett gevär. Stafettdeltagare måste följa anvisningarna från speakern, tjuvstartande lag diskvalificeras. Alla bör följa snitseln från start till K-punkten.

Både till start och växling går man via inläsning av Emit-brickan. Vid inläsning granskar man tävlingsnummer, registrerar och tömmar ut Emit-brickan. Efter inläsningen öppnad kl 10.30 kan löparna värma sig ända tills k-punkten. Det finns toaletter på växlingsområdet.

Det finns snitsel från sista kontrollen till växling och avskilda linjer för inkommande löpare antingen till växling eller till mål. Tävlande som avbruter skall anmäla sig vid mål och Emit-avläsningen.

Vid växling målstämplar man först, ger sedan kartan till funktionärerna och springer till växlingsplankett. Man tar sitt lags karta för nästa sträcka och ger kartan till nästa löpare som väntar vid växlingsbommen. Det finns funktionärer på växlingsområde men löparen är själv ansvarig för att ta den rätta kartan. Orientering med fel karta leder till diskvalificering. Om lagets karta saknas, finns reservkartor på reservkartastället nära växlingsbommen. Ingen kompensation till följd av eventuell tidsförlust. Efter växlingen avlägsnar löpare sig från växlingsområde via Emit-läsningen.

Vid mål får lag sina placeringar i den ordning som de korsar mållinjen. Måldomare avgör eventuella oklarheter. Efter att ha korsat mållinjen går löparna i samma ordning till målstämplingen, överlämnar sin karta till funktionären och går till Emit-kontrollen.

Växlingen stänger kl 13.50.  Löpare som ännu inte har växlat ut på sin sträcka deltar i omstart kl 14.00. Omstart sker enligt anvisningar från speakern. Löpare från avbrytande och diskvalificerade lag får också delta i omstart. Målet stängs kl 16.00.

image003Karta: Bearbetad av Arvo Paulin 8/2017. Skalan 1:7 500 utom I klasserna HD35 och HD45 1:10 000. Ekvidistans 5 m. Utskriftskarta i storlek A4 i alla klasser och insatt i plastfodral. Kontrolldefinitioner är tryckta på kartan. Tävlingskartan finns till påseende vid start- och växlingsområdet.

  • Kontroll 79: Nordlinjen täcker en del av kontrollföremålet.
  • 1:7500 kartor: Den sista kolumnen av kontrolldefitionerna är ovanför kartan men kolumnen är tom (se bild).

Terräng: Tallskogar I Nyry ställer krav på noggrann orienteering med en hel del bergsområden. En utmärk synlighet i skogen passar bra för veteran stafett. Det finns nästan inga stigar i tävlingsområdet och en småskuren terräng är långsluttande efter att man först bestiger själva tävlingsområdet. Det finns också några imponerande stenfält i området. På de längsta banorna i de nordligaste delarna av terrängen finns gammal granskog med ändå bra synlighet och framkomlighet. Ställvis kring myrar finns hög undervegetation som kanske påverkar löpfarten. Kartan är lättläst. Beskrivning av stenar och myrar har varit krävande men kartläggaren har lyckats i deras avbildnind.

  • Det är väldigt halt i bergsområden!

Förbjudna områden: De förbjudna områdena är markerade i skogen med blågult band.

Stämpelsystem: Emit. Varje bricka får användas endast en gång i tävlingen. Hyresbrickor finns vid Info (5 € st). Om brickan inte returneras eller bryts, är kostnaden 70 €. Numren på emit-brickorna behövs inte ange på förhand.

Laguppställning: inlämnas via IRMA-anmälningstjänst senast fredag 15.9. kl 14.00. Eventuella ändringar därefter endast av vägande skäl på tävlingsdag tills kl 10.00 vid Info, kontrollant accepterar eller förvägrar ändringarna. Ändringen kostar 2 € per lag och krediteras inte ifall kontrollant förvägrar ändringen. I en fel uppstälning tävlande lag kommer att diskvalificeras.

Vägvisning: F.o.m  kl 8 på tävlingsdagen. Navigering Kalliontie 576, Hausjärvi.  Vägvisning till adressen från korsningen av vägarna 290 och 2894 och från Oitti från väg 1471. Avståndet från början av vägvisningen till  navigeringsadressen är 6–8 km och därifrån till parkering cirka 3 km längs privatväg.

Parkering: På en åker och vid vägen circa 300–500 meter ifrån TC. Parkeringsbiljetter 5 € säljs i Info.

Första hjälp: finns i TC.

Tvätt: på TC, varmt vatten. Tvättmedel får inte användas.

Tävlingscentral: På en åker med plats för klubbtält. I TC finns första hjälp, tvättplats, Info, toiletter, modellkontroll, affärer och restaurang. Restaurangen erbjuder ärtsoppa, korv, kaffe, te, dryck, semlor, bakverk, choklad och lakrits. TC kartan finns på tillseende på tävlingssajt och på anslagstavlan. Det är förbjudet övernatta i tävlingscentralen. Vänligen ta hittegods till Info. Protester (skriftligt och med kontaktuppgifterna) skall inlämnas vid Info. Info öppnas kl 8.00.

Prisutdelning: efter omstarten när resultaten är klarna enligt information av speakern. Löpare i de tre bästa lagen i varje klass får medaljer. Medaljer skickas per post enligt beställningar vid Info (5 € per lag).

Resultat: publiceras på arrangörens hemsida och på anslagstavlan under evenemanget.

Funktionärer:
Tävlingsledare: Mia Borgenström
Banläggare: Jussi Borgenström
Kontrollant: Tapani Koskela, Orienteringsförbund
Bankontrollant: Juha Liukkonen, Hiidenkiertäjät
Tävlingsjury: Vesa Tervo, Rajamäen Rykmentti (ordförande), Jari Järvinen, Hämeenlinnan Tarmo, Päivi Luoma, Pihkaniskat
Första hjälp: Teemu Kantelinen
Tävlingscentral: Esko Kiuru
Tävlingssekreterare, info: Marko Pietari
Inbjudna: Risto Mäkeläinen
Speakern: Hanna Bister & Marika Damskägg
Start, växling: Ville Jumppanen
Måldomare: Janne Turpiainen
Parkering: Heikki Alkila & Heikki Sandström
Restaurang: Merja Ahokas
Ekonomi: Aarno Saviaho
Informatör: Anneli Miettinen
Resultatservice, mål: Sami Friman
Säkerhet: Ismo Aaltonen

Comments are closed.