Nuorten Jukola 2023

Nuorten Jukola 2023

Hyvinkään Rasti järjestää Nuorten Jukolan lauantaina 19.8.2023 osana suunnistuksen superviikonloppua. Sunnuntaina 20.8. Hyvinkäällä järjestetään myös INOV-8-liigan finaali, valtakunnallinen Kompassi-tapahtuma sprinttikilpailuna sekä kansallinen sprinttikilpailu.

Seitsemänosuuksinen NuJu on maailman suurin suunnistuksen nuorisoviesti, ja siihen osallistuu suomalaisten lisäksi myös ulkomaalaisia joukkueita. Osuuksien ikä- ja sukupuolirajoituksilla varmistetaan, että joukkueissa on sekä tyttöjä että poikia ja että monenikäiset lapset ja nuoret pääsevät mukaan. Vanhimmat osallistujat ovat 18-vuotiaita.

Vuonna 2023 kilpailu käydään Hyvinkäällä Sveitsissä. Sen takia Sveitsin maasto on asetettu harjoituskieltoon, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen aina kilpailuun asti. Harjoituskieltoalue on nähtävissä Suunnistusliiton Karttarekisterissä.

Harjoituskielto tarkoittaa, etteivät kilpailuun osallistuvat suunnistajat, heidän ohjaajansa/valmentajansa tai muut osallistujiin kytköksissä olevat henkilöt saa liikkua alueella lainkaan. Tähän on kuitenkin seuraavat poikkeukset:

  • Osittain harjoituskieltoalueella järjestettävään Kytäjä Trail -polkujuoksukilpailuun saa osallistua. Osallistujilla ei kuitenkaan saa olla mukana muuta karttaa kuin järjestäjien mahdollisesti jakama reittikartta.
  • Harjoituskieltoalueen yleisiä kulkuväyliä ja ulkoilureittejä saa käyttää liikkumiseen ilman karttaa. Tällä tarkoitetaan väyliä, jotka on kuvattu suunnistuskartalla symboleilla 502, 503 ja 504.
  • Koulujen järjestämään toimintaan saa osallistua, vaikka se tapahtuisi harjoituskieltoalueella, ei kuitenkaan suunnistukseen.
  • Alueella sijaitsevia yksityisiä ja julkisia palveluja sekä liikuntapaikkoja saa käyttää niiden käyttötarkoituksen mukaisesti (hotelli, jalkapallokentät ym.).

Rajoituksista huolimatta henkilöt, joilla on maastotuntemuksesta merkittävää etua muihin kilpailijoihin nähden, eivät voi osallistua kilpailuun. (Suunnistuksen lajisäännöt, 2.62.) Vastuu rajanvedosta on urheilijalla itsellään ja hänen valmentajillaan.

Tervetuloa Nuorten Jukolaan 19.8.2023!

Comments are closed.