Strategia

Hyvinkään Rastin strategia 2024–2028

(PDF-versio)

Arvot

 • Laadukkuus
 • Tasavertaisuus ja suvaitsevaisuus
 • Terveellisyys
 • Ympäristöystävällisyys
 • Yhteisöllisyys

Strategian painopisteet

 • Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen
 • Tapahtumat laadukkaita ja monipuolisia
 • Aktiivisten jäsenten lisääminen
 • Olemme menestyvä nuorisoviestien seura
 • Yhteisöllisyyden lisääminen

Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen

 • Rekrytoimme aktiivisesti uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja koulutamme heitä aktiivisesti
 • Kehitämme varainhankintaa ja etsimme uusia keinoja markkinointiin
 • Teemme aktiivisesti yhteistyötä yli seura- ja lajirajojen
 • Pidämme kartat ajantasaisina ja laadukkaina
 • Käymme aktiivista keskustelua maanomistajien kanssa

Tapahtumat laadukkaita ja monipuolisia

 • Järjestämme laadukkaita ja monipuolisesti eritasoisia kilpailuita
 • Järjestämme laadukkaita ja monipuolisia kuntosuunnistustapahtumia
 • Kehitämme kuntosuunnistustapahtumia ja -mahdollisuuksia niin, että saamme kuntosuunnistajien määrän nousuun
 • Kehitämme aikuisten harrastustoimintaa

Aktiivisten jäsenten lisääminen

 • Rekrytoimme kaikenikäisiä mukaan toimintaan
 • Kannustamme jokaista löytämään oman tavan harrastaa suunnistusta
 • Kehitämme keinoja, joilla toimintaan on helppo tulla mukaan kohtuullisin kustannuksin
 • Kannustamme seuran jäseniä osallistumaan kilpailuihin ja seuraviesteihin

Olemme menestyvä nuorisoviestien seura

 • Kehitämme nuoriso- ja valmennustoimintaa yhteistyössä muiden seurojen ja lajien kanssa
 • Etsimme keinoja drop outin vähentämiseksi
 • Toimintamme antaa nuorille valmiudet tavoitella huippusuunnistajan polkua
 • Mahdollistamme ja kannustamme nuoria osallistumaan kotimaan ja ulkomaan viesteihin

Yhteisöllisyyden lisääminen

 • Järjestämme koko seuralle yhteisiä tapahtumia
 • Kannustamme seuran jäseniä osallistumaan aktiivisesti seuraviesteihin esim. Halikko-viesti ja 25manna
 • Kiitämme vapaaehtoisia

Comments are closed.